Rehberlik Çalışmaları

Aile Rehberliğimiz

1-Aile Danışmanlığı

2-Çocukların değerlendirilmesi ,uygulanan test ve ölçekler olarak iki ana başlık altında toplanabilir.

Aile Danışmanlığı

Anne ve babalık, bir yanıyla yaşamımızın en doğal süreçlerinden biri, öte yanıyla öğrenmek için ciddi çaba harcamamız gereken roller. Çocuklarımız için, geçmişe oranla çok daha fazla olanak sunuyoruz, ama sonuç? Anne-babalık serüvenimizi daha kolay ve huzurlu yaşayabiliyor muyuz? Karşılaştığımız sorunlar, açmazlar kaçınılmaz mı? O nasıl bir çocuk, nasıl bir yetişkin olmalı? Bu süreçte sizler nasıl etkin olabilirsiniz?Anne-babayı çocuğun gelişiminde etkin kılmak, anne-baba-çocuk ve çevre dörtgeninde beklenen davranışları kazandırmak ve özellikle kalıcı olmasını sağlamak için işbirliğimiz çok önemli.Günlük yaşantımızda ortaya çıkabilecek sorunların aşılmasında, çocuk gelişimi, aile içi etkileşim ve anne-baba yönlendirmelerinde her zaman yanınızdayız.

Bu ekip çalışmalarını genellikle 6 başlıkta uyguluyoruz.

a) Veli Toplantıları

b) Bireysel Toplantılar

c) Atölye Günleri

d) “Anne-Babamız Öğretmenimiz” Uygulamaları Aile Katılımı

e) Hazırlık 2 (6 yaş) Grubu “İlkokula Hazırlık” Toplantıları

f) Okul aylık bülten

Çocuğun olumlu bir biçimde yönlendirilebilmesi için ailede çelişkilerden uzak tutarlı bir yaklaşım bütünlüğünün sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle Eylül ayında düzenlediğimiz anketlerle ortak problemleri belirleyerek aylık bültenimizde hazırladığımız ‘Kahvenizi yudumlarken’ köşesiyle bu konulara ışık tutmaktayız