REHBERLİK

Aile Rehberliğimiz

1- Aile Danışmanlığı

2- Çocukların değerlendirilmesi ,uygulanan test ve ölçekler olarak iki ana başlık altında toplanabilir.

Aile Danışmanlığı

Anne ve babalık, bir yanıyla yaşamımızın en doğal süreçlerinden biri, öte yanıyla öğrenmek için ciddi çaba harcamamız gereken roller. Çocuklarımız için, geçmişe oranla çok daha fazla olanak sunuyoruz, ama sonuç? Anne-babalık serüvenimizi daha kolay ve huzurlu yaşayabiliyor muyuz? Karşılaştığımız sorunlar, açmazlar kaçınılmaz mı? O nasıl bir çocuk, nasıl bir yetişkin olmalı? Bu süreçte sizler nasıl etkin olabilirsiniz?Anne-babayı çocuğun gelişiminde etkin kılmak, anne-baba-çocuk ve çevre dörtgeninde beklenen davranışları kazandırmak ve özellikle kalıcı olmasını sağlamak için işbirliğimiz çok önemli.Günlük yaşantımızda ortaya çıkabilecek sorunların aşılmasında, çocuk gelişimi, aile içi etkileşim ve anne-baba yönlendirmelerinde her zaman yanınızdayız.

Bu ekip çalışmalarını genellikle 6 başlıkta uyguluyoruz.

a) Veli Toplantıları

b) Bireysel Toplantılar

c) Atölye Günleri

d) “Anne-Babamız Öğretmenimiz” Uygulamaları Aile Katılımı

e) Hazırlık 2 (6 yaş) Grubu “İlkokula Hazırlık” Toplantıları

f) Okul aylık bülten

Çocuğun olumlu bir biçimde yönlendirilebilmesi için ailede çelişkilerden uzak tutarlı bir yaklaşım bütünlüğünün sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle Eylül ayında düzenlediğimiz anketlerle ortak problemleri belirleyerek aylık bültenimizde hazırladığımız ‘Kahvenizi yudumlarken’ köşesiyle bu konulara ışık tutmaktayız

Buraya kahvenizi yudumlarken yazı ve slaytları gelebilir.

Çocukları Değerlendirme & Uygulanan Test ve Ölçekler

Okula başlangıcında çocuğunuzun hazır bulunuşluğunun değerlendirilmesi için ‘DENVER 2 gelişimsel Tarama testi ‘UYGULANIR.

Ayrıca süreç içerisinde ‘ Bir aile çiz’ ,Goodenough-Harris insan çizme testi

Dil gelişimi için özellikle alıcı dil yaşını ölçmeye yarayan Peabody resim kelime testi

60-72 aylık çocuklara Konsantrasyon testi ( Frankfurter testi )

Uzmanlar yuvadan mezun olan 6 yaş öğrencilerimize ilkokula hazırlık Metropolitan Okul olgunluğu testi uygulanarak hazır olup olmadıkları belgelenir.

Değerlendirme kesintisiz bir süreçtir. Çocuğun kişisel gelişim potansiyeli ile ailenin ve okulun bu potansiyel üzerindeki etkilerinin tespiti ve buradan hareketle izleyen sürecin planlanmasıdır. Değerlendirme saptadığımız eğitim hedeflerine ne ölçüde erişmiş olduğumuzu belirler. Eksiklerimizi gidermek yanlışlarımızı düzeltmek için çok önemli bir geri bildirim mekanizmasıdır.

Bu çalışmalarda çocuğun öz gelişimi, çabası ve grup eğrisi içindeki yeri birlikte ele alınır.

Ayrıca her çocuğa ;

1- Yılda iki kez bireysel değerlendirme raporu

2- Kişisel Bilgi ve Kazanım Değerlendirme Raporu ile döneme ilişkin tespitlerimiz ailelere aktarılır.

Amacımız; Hazırlanan eğitim programı doğrultusunda çocuğun mevcut ve ortaya çıkmakta olan becerilerini kontrol etmek ve siz velilerimizi çocuğunuzun bulunduğu yaşın gelişimsel özellikleri hakkında bilgilendirmek ve çocuğa özel GELİŞİMSEL değerlendirme yapmaktır.

Veli Mektupları Veli Mektupları
Detaylar
Kahvenizi Yudumlarken Kahvenizi Yudumlarken
Detaylar
İlkokula Hazırlık İlkokula Hazırlık
Detaylar
Çocuklara Uygulanan Testler Çocuklara Uygulanan Testler
Detaylar
Veli Toplantıları Veli Toplantıları
Detaylar
Rehberlik Çalışmaları Rehberlik Çalışmaları
Detaylar