İngilizce Eğitimi

İngilizce Programı

Anaokulu’nda İngilizce çok önemli bir rol oynar çünkü birçok öğrenci İngilizce ile ilk defa anaokulunda karşılaşır. Rahat bir İngilizce müfredatı geniş ölçüde sınıf öğretmenlerinin ders programları ile paralel lik gösterir. Bunun sebebi de, öğrencilerin kendi ana dillerinde tanışıklık kurdukları kavram ve sözcükleri, yabancı bir dilde daha iyi anlayabilecek olmalarıdır. İngilizce programının hedefi, ikinci dile yönelik merak duygusu, işitsel ve görsel alanda bir aşinalık sağlamaktır.  
Bu hedefe ulaşmak için çeşitli teknikler kullanılmaktadır:

  • Müzik / Şarkılar

  • Rol yapma / Taklit Oyunları

  • Görsel Araçlar

  • Öyküler

  • Oyunlar

  • Uygulamalı Aktiviteler

Çocuklar bu eğitim içinde İngilizce’yi öğrenilmesi gereken bir ders değil, hayatlarının bir parçasıymış gibi görür ve öyle davranırlar.

Okulumuzda İngilizce öğretmenlerimiz tam gün çalışmaktadır.

Uzmanlar yuvada  uygulanan İngilizce programının öncelikli hedefi, çocuklarımıza İngilizceyi sevdirmek, yabancı dili öğrenme isteklerini ve motivasyonlarını en üst seviyeye taşımak ve ilerletmektir. Değişik branşlarla beslenen ingilizce programımızda 5 ve 6 yaş öğrencilerimize İngilizceyi günlük hayatlarının içinde duyma, kullanma ve yaşayarak öğrenme fırsatları yaratmaya çalışmaktayız. Bu amaçla dört farklı uygulama alanı planladık:

5 ve 6 yaş öğrencilerimiz ders kitaplarındaki etkinlikleri uygulayarak İngilizce temel kalıpları ve kelime dağarcığını oluşturmaya başlarlar.
“Storytime” (Kitap Okuma) dersinde yabancı öğretmenler eşliğinde, okudukları kitaplarla ilgili yaratıcı faaliyetlerde bulunarak çeşitli oyunlar oynarlar ve boyama yapıp şarkılar söyleyerek öğrendiklerini pekiştirirler. Bu sayede İngilizce sadece derslerle sınırlı kalmamış, çocuklarımızın doğasında olan “oyun” ile yaşamlarının içine doğal bir şekilde katılmış olur.
“Creative English” (Yaratıcı İngilizce) saatinde ise İngilizceyi yine yabancı öğretmenler eşliğinde basit, eğlenceli, seviyelerine uygun, konuşma ve dinlemenin ağırlıkta olduğu aktivitelerle severek ve yaşayarak öğrenmeleri hedeflenir. Burada yaş gruplarının gelişim özellikleri dikkate alınarak planlanan fiziksel aktiviteler ağırlıklı olarak uygulanmaktadır. Yaratıcı drama, müzik, el becerileri, oyunlar, tekerlemeler gibi eğlenerek yapacakları faaliyetlerde doğal olarak yabancı dili kullanma becerilerini daha da geliştirirler.
Bir diğer dersimiz “Know How: Science-Nature and Kitchen” saatinde ise yabancı öğretmenlerimiz eşliğinde, bilim ve doğanın gizemli dünyasını çocuk gözüyle keşfetmek ve yaşlarına uygun deneyler, araştırmalar ve çocuk mutfağı ürünleri yapmak için Fen-Doğa atölyesine giderler. Böylelikle İngilizceyi yoğun bir şekilde günlük yaşamlarına katmaları ve etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanarak İngilizce öğrenimlerinde donanımlı hale gelmeleri hedeflenmektedir.
Music and Movement (Müzik ve Hareket): Uygun zamanlarda müzik atölyesi, kapalı oyun alanımız ve okulumuzdaki diğer uygun alanları da kullanarak değişik çocuk şarkıları, tekerlemeler, hareketli oyunlar, yarışmalar ve benzeri etkinlikler yaparak; çocuğun doğasında varolan “oyun oynama” sürecine İngilizceyi doğal şekilde katmasını amaçladık.
Arts and Crafts (Sanat ve Elbecerileri): Yabancı öğretmen eşliğinde, sanat atölyesine de giderek, sanat ve elbecerisi çalışmaları yapmalarını amaçladığımız bu etkinliğimizde, görsel sanat tekniklerini ve malzemelerini kullanırken doğal olarak İngilizce iletişim kurmalarını, sanat ve proje çalışmalarını yaratıcı ifade ve iletişimin önemli bir parçası olarak görmelerini hedefliyoruz.

ENGLISH EDUCATION   PROGRAM FOR 6 YEARS OLD CHILDRENDaha detaylı bilgi için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz;

Atölyelerimiz Atölyelerimiz
Detaylar
Branş Eğitimlerimiz Branş Eğitimlerimiz
Detaylar
Eğitim Programlarımız Eğitim Programlarımız
Detaylar
İngilizce Eğitimi İngilizce Eğitimi
Anaokulu’nda İngilizce çok önemli bir rol oynar çünkü birçok öğrenci İngilizce ile ilk defa anaokulunda karşılaşır.
Detaylar
Günlük Yaşam Günlük Yaşam
Detaylar

Foto Galeri