EKO OKULLAR

Eko-Okullar Programı ve Okulumuz

Okulumuz 15-10-2014 tarihinde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından Türkiye sorumluluğu yürütülen Uluslararası "Eko-Okullar Programı"na (Eco-Schools) üye olarak programa kabul edilmiştir.


Program kapsamında 2014-2015 eğitim öğretim yılında ana konu olarak "çöp/ atık" konusu üzerinde çalışmalarımız olacaktır. Bunun yanında “enerji” ve “su” konularını da ele alacağız. Bilim dersinde yapılacak deneylerlede öğrendiklerimizi farklı açıdan gözlemleyeceğiz

Programa başvurduktan sonra yıl içinde yapacağımız çalışmalarımızın yer aldığı “Eylem Planı”nı hazırladık, çevre incelememizi yaptık ve “Eko-Okullar Komitesi”ni kurduk. Eko-Okullar Timimiz etkinlikleriyle öğretmenler, öğrenciler, veliler ve toplumumuz üzerinde çevre eğitiminin alışkanlık hâline dönüştürülmesi gaye edinilmiştir.


(Eco Schools) Eko Okullar programına katılan öğrenciler:

  • Bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir,

  • Grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur,

  • Sorunları tanıma, çözüm üretme, ve tartışma becerisi geliştirir,

  • İnisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir,

  • Tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir,

  • Doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.


Eko-Okullar Eylem Planı:

Eylem Planı programın temelidir. Planda yıl içinde çalışılacak konuya ilişkin hedefler takvimlendirilip, ders konularıyla ilişkilendirilir.

Burada hedef tüm zümrelerce seçilen konunun işlenmesidir.

Ele alınan çevre sorunlarının ve çözümlerinin derslerde yeri geldiğinde vurgulanmasıdır.

Dönem boyunca yaptığımız çalışmaları yansıtan raporlarımızı TURÇEV’e (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) göndereceğiz.. İki yıl sürecek olan faaliyetlerimiz sonunda "Yeşil Bayrak" çevre ödülünü kazanmayı da amaçlamaktayız. "Yeşil Bayrak" ödülünü 2 yıl boyunca okulumuzda dalgalandırıp daha sonra çalışmalarımızın devamı ile bunu sürekli hale getirmeyi umuyoruz.

Eko-Okullar Programı´nda yer almamızı sağlayan temel hedeflerimiz; öğrencilerimizin, velilerimizin ve yakın çevrenin çevreye duyarlılığını arttırmak, çevreci davranışları alışkanlık olarak benimsetebilmek, doğal kaynakları koruma bilincini yerleştirebilmektir.

UZMANLAR YUVA