Çocuklara Uygulanan Testler

Okula başlangıcında çocuğunuzun hazır bulunuşluğunun değerlendirilmesi için ‘DENVER 2 gelişimsel Tarama testi ‘UYGULANIR.

Ayrıca süreç içerisinde ‘ Bir aile çiz’ ,Goodenough-Harris insan çizme testi

Dil gelişimi için özellikle alıcı dil yaşını ölçmeye yarayan Peabody resim kelime testi

60-72 aylık çocuklara Konsantrasyon

Uzmanlar yuvadan mezun olan 6 yaş öğrencilerimize ilkokula hazırlık Metropolitan Okul olgunluğu testi uygulanarak hazır olup olmadıkları belgelenir.

Değerlendirme kesintisiz bir süreçtir. Çocuğun kişisel gelişim potansiyeli ile ailenin ve okulun bu potansiyel üzerindeki etkilerinin tespiti ve buradan hareketle izleyen sürecin planlanmasıdır. Değerlendirme saptadığımız eğitim hedeflerine ne ölçüde erişmiş olduğumuzu belirler. Eksiklerimizi gidermek yanlışlarımızı düzeltmek için çok önemli bir geri bildirim mekanizmasıdır.

Bu çalışmalarda çocuğun öz gelişimi, çabası ve grup eğrisi içindeki yeri birlikte ele alınır.

Ayrıca her çocuğa

1- Yılda iki kez bireysel değerlendirme raporu

2- Kişisel Bilgi ve Kazanım Değerlendirme Raporu ile döneme ilişkin tespitlerimiz ailelere aktarılır.

Amacımız; Hazırlanan eğitim programı doğrultusunda çocuğun mevcut ve ortaya çıkmakta olan becerilerini kontrol etmek ve siz velilerimizi çocuğunuzun bulunduğu yaşın gelişimsel özellikleri hakkında bilgilendirmek ve çocuğa özel GELİŞİMSEL değerlendirme yapmaktır.