Branş Eğitimlerimiz

Uzmanlar yuvada SERBEST OYUN ZAMANLARI; Atölyelerde kurallara uyma var… Etkinliklere katılma teklifleri özenle tekrarlanır fakat zorlama yoktur. Hazırlanmış mekanda, her zaman ilgisini çekebilecek farklı oyun ve çalışma seçenekleri vardır. Dolayısı ile serbest oyun zamanı; aynı mantık ile devam eden, çocuğunuz alıştıktan sonra mekan seçimi de içeren bir zaman dilimidir. 

*PARTNER OLARAK AILELER; yuvamız için ailenin aktif katılımı çok önemlidir ve bunun okulumuzda birçok farklı şekli söz konusudur. Her yıl her yaş grubundan iki gönüllü aile temsilci seçilerek bir aile komitesi kurularak yöntem tartışılır. 

*Konusunda uzmanlaşmış branş öğretmenlerimiz, programı zenginleştirmek ve gelişimi desteklemek amacıyla belli günlerde  programları ile bizimle birlikte olur. 

Uzmanlar Yuva Branş Dersleri

 • Montessori Eğitim çalışmaları

 • İlkokula hazırlık ve okur yazarlık

 • İngilizce yabancı dil eğitimi

 • Yaratıcı Drama

 • Hareket Eğitimi

 • Matematik Dikkat ve Konsantrasyon çalışmaları

 • Akıl oyunları

 • Orf Çalışmaları

 • Sanat ve Seramik Çalışmaları

 • Eco çalışmaları

 • Modern Dans ve cimnastik/Bale

 • Çocuk Yogası

Uzmanlar yuvada tüm atölyeler ve branş derslerimiz Montessori eğitim felsefesi ile hazırladığımız programımızda yer almaktadır.

MONTESORİ EĞİTİMİ,AMACI VE YAKLAŞIMI

Kendi kendime yapmayı öğrenmeme yardım et” Bu cümle Montessori Pedagojisinin ana fikridir. Bu, çocuğa kendi deneyimlerini yapması için fırsat tanımak ve bunu gerçekleştirebilmesi için de gerek duyduğu olanakların sağlanması anlamına gelir. Dikkatin yoğunlaşması (polarizasyonu) Montessori pedagojisinin temelidir. Matematik materyalleri ilk başta fazla hareketlilik gerektirirken zamanla bu yerini uzun süreli konsantrasyonlara bırakıyor. Montessori de Matematik somuttan soyuta doğru gittiğinden dolayı da çok anlamlı. İlk önce miktarlar kavranıyor sonrasında bunlar sembollerle birleştiriliyor. Çocuk zevkli bir süreç içerisinde matematiği sevmeye başlıyor.Montessori Eğitimi’nde matematik merkezinde çocuklar

• sayılar ve bu sayıların ne ifade ettiğini,

• 1 – 9000 kadar olan sayıların yazılışı ve okunuşunu,

• dört işlemi,

• kesir kavramını,

• ve giriş düzeyinde geometrik kavramları öğrenirl

Maria Montessori çocukta özel bir yeteneği kazanmayı sağlayan ve bu yeteneğin kazanılması ile son bulan duyarlılık dönemlerini keşfetmiştir. Bu duyarlılık dönemlerinin gereklerine göre davranılmayınca yeni bir yeteneği keşfetme olanağı yitirilecektir. Elbette bu yetenek daha sonra tekrar kazanılabilir ancak duyarlı dönemlerde olduğundan çok fazla çaba gerektirir. Bu duyarlılık aşamaları ve yaş dönemleri şöyledir: Hareket (0-1 yaş), dil (0-6 yaş), küçük nesneler (1-4 yaş), düzen (1-2 yaş), müzik (2-6 yaş), zarafet ve kibarlık (2-6 yaş), duyuların incelik kazanması (2-6 yaş), yazı yazma (3-4 yaş), okuma (3-5 yaş), uzamsal ilişkiler (4-6 yaş), matematik (4-6 yaş). Bu duyarlılık dönemlerinde çocuk yetişkinin bilinçli zihninden farklı olarak “emici zihin” olarak adlandırılan bilinçsiz bir aşamada öğrenecektir. Montessori eğitim araçları özel olarak tasarlanmış materyallerdir. Materyallerin her biri hatanın kontrolünü içerdiği için çocuk öğretmen yardımı olmadan kendi başına çalışabilmektedir. Öğretmen yeni bir materyal için hazır olan çocuğa, özel bir sunum yöntemiyle materyali tanıtır.. Öğretmen ise çocuğun çalışmasını gözlemleyecek ve kaydedecektir. Montessori materyalleri sınıfta günlük yaşam, duyusal, kültür, dil ve matematik müfredat alanlarına göre çocukların ulaşabilecekleri raflarda, basitten karmaşığa doğru yer alırlar.

MONTESSORİ OKUR YAZARLIK

Dil insanın iletişim kurması, kendini ifade etmesi ve düşünebilmesi için sahip olduğu en önemli becerisidir. Çocuklar yaşamlarının ilk yıllarında anadillerine yüzlerce kelimesi, dil bilgisi kuralları ve doğru telaffuzuyla hakim olurlar.

Okur-yazarlık çocuğa bir dili en verimli nasıl kullanabileceğini öğretmeyi amaçlar.Çocuklar önce bir dili oluşturan sesleri tanırlar ve bu seslerin ifade edildiği şekilleri yani harfleri öğrenirler. Okuma bu şekillerin seslendirilmesi ,kelime içerisindeki sesi anlama ve sesleri birleştirme ve okuduğunu anlama aşamasıdır okur yazarlık eğitimini iki başlık altında toplayabiliriz.

SES ÇALIŞMALARI;

Sözcüklerin ilk hecesini ayırt etme,

Sözcüklerin son hecesini ayırt etme

Sözcüklerin ilk sesini ayırt etme

Sözcüklerin son sesini ayırt etme,

Sözcükleri seslere ayırma

nesne resimleri ve üç boyutlu materyallerle ses

YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI;

• Kalem ve kâğıdı uygun şekilde tutma,

• Bitişik eğik yazıya hazırlayıcı çizgi çalışmaları

• Yazının anlamını fark etme

• Farklı özellikte kâğıtlar üzerinde çizgi tamamlama çalışmaları

• Yazmayı içeren dramatik oyunlar

• İlgi köşelerinde yazmayla ilgili materyalleri kullanma ile ilkokula hazırlık çalışmaları tamamlanır.

İNGİLİZCE EĞİTİMİ, AMACI VE YAKLAŞIMI

Öğretmenlerinin gözetiminde İngilizce öğretmeni eşliğinde İngilizceye ısınmayı ,konuşmayı destekleyen çalışmalar yapılır.

Doğru yöntemler kullanıldığında, küçük yastaki çocuklar ikinci bir dili neredeyse kendi anadillerini öğrendikleri kadar kolay öğrenebilirler. Gelişme sürecinin bir parçası olan oyun yoluyla çocuklar, fiziksel ve sosyal çevrelerini keşfeder, bilgi edinmeyi öğrenir ve sorunlarını çözmek için bu bilgiyi nasıl kullanacaklarını anlamaya çalışırlar. Öğretmenin yaptığı şey ise, oyunlarda yer almak isteyen çocuğun ,hedef dili kullanmasını gerektiren çeşitli oyun ortamları yaratmaktır. Oyuna katılmak için bilinmesi gereken bazı temel sözcükler vardır. Bu sözcüklerin neredeyse tamamı renkli resimli kartlarla öğretilebilir. İkinci dil öğretiminde kullanılan en iyi malzemelerden biri olan bu kartlarla yapılan etkinlikler de çok eğlencelidir. Çocuklar sözcükleri öğrenmeye başladıklarında, oyunlarında bu sözcükleri kullanarak iyice pekiştirirler ve yeni sözcükler öğrenmeye hazır hale gelirler. Oyuncaklar ve kuklalar gibi gerçek objeler de yeni kelime öğretiminde çok kullanılan ve kinestetik (yani dokunarak – hissederek öğrenen) çocuklar için oldukça etkilidir.

Okulumuz ingilizce programları İngilizce öğretmenlerimiz tarafından her ay size ulaştırılacaktır.

DRAMA EĞİTİMİ, AMACI VE YAKLAŞIMI

Çocuk zamanının büyük bir kısmını oyunla geçirir. Çocuğun oyun ihtiyacı, onun yiyecek ,sevgi ve barınmaya duyduğu ihtiyaç kadar önemli,hatta hayati görünmektedir. Çocuk için oyun ,keyifli bir etkinlik olmanın yanı sıra ,onun bedensel , zihinsel , duygusal ve sosyal yönden geliştiren ve yetişkinlerin dünyasını keşfetmesini sağlayan bir faktördür.

Biz UZMANLAR YUVA olarak;

Çocuklarımıza

* Kendini ve arkadaşlarını tanıma

*Duygu ve beden dilini başkalarının duygularını fark etme

*Kendine saygı ve güven duymasını dağlamak

İşbirliği,sorumluluk,hoşgörü,paylaşma,yardımlaşma gibi duygularının gelişimini destekleme

*Sorun çözebilme becerilerini geliştirebilmede çocuklarımızı drama çalışmalarındaki mevcut oyunlarımız ile destekleriz.

Her çocuğun drama ile tanışacak kadar şanslı olması dileği ile …..

ORFF EĞİTİMİ, AMACI VE YAKLAŞIMI

Orff yaklaşımı ile müzik eğitimi genel anlamıyla ORFF SCHULWERK, besteci CARL ORFF ve dansçı GUNILD KEETMEN tarafından geliştirilmiş müzik, hareket, konuşma/ söz unsurlarını bütünleştiren bir müzik eğitimi yaklaşımıdır.

Hareket ,perküsyon( vurmalı çalgı) ve doğaçlama; müziğin dansla bağlantısı, perküsyon çalgılarının iyileştirilmesi ve doğaçlama, yani belli bir yapı çerçevesinde müziği düzenli ve ya spontane süreçlerde düzenleme olanağıdır. SCHULWERK yaklaşımında amaç , yaratıcılık dolu bir müzik dersi için öğretmenlerinin elinin altında ki materyallerin içinden çocukların beceri düzeylerine uygun olanları seçip, çeşitlendirip sunum oluşturulacak müzik parçası ve dans haline getirebilecekleri bir çalgı kutusu bulundurmaktır.

Biz UZMANLAR YUVA olarak ; orff eğitimini uygularken ; çocuklarımızın beden seslerini kullanabilmelerini, müziğe ve yönergeye uygun hareket etmelerini , ritim duygusunu geliştirmeyi, oyunla beraber müzik gelişimini sağlamayı, birlikte iş yapma zevki ve alışkanlığı kazanmayı, grup oyunlarında görev almada istekli olmayı , müziği kendisinin yapmasını ve yaşayarak öğrenmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Orffeğitimimiz haftada bir gün programımızda yer almaktadır. Uygulama sonunda çocukların bulduğu fikirleri desteklemek ve kendi üretimlerini sunmaları konusunda onları cesaretlendirmek eğitimimizin en temel amacıdır.

Şarkılar söylenmeli, danslar edilmeli,oyunlar oynanmalı, bize yaşamayı hissettiren en saf , en çocuk, en gerçek, en kendimiz olduğumuz anları yaşamak ve çocuklarımıza yaşatmak dileğiyle…..

RESİM VE SERAMİK EĞİTİMİ, AMACI VE YAKLAŞIMI

Okul öncesi dönem, bir çocuğun beden, zeka ve ruh gelişiminin temelidir. Her çocuğun eline kağıt, kalem alıp bir şeyler karaladığını biliriz. Henüz kelimelere dökemediği duygu ve düşüncelerini en temel ifade biçimi olan resim ile anlatmaya çalışmaktadır. Çocuğun resim yapma anı kendisini en iyi hissettiği andır Seramik ve resim yapmak çocuk için bir oyundur. Çocuk sanat yapmak için resim veya seramik yapmaz. Çocuğun bu oyunda ortaya koyduğu şey onun duygu ve düşünce hayatıyla ilgili resimlerdir. Çocuğun akıl yürütme, heyecanlanma, sevinç ve tedirginlikleriyle bir iç dünyası vardır. Ortak anlatım aracı olan dil ile kendini anlatamayan çocuk resim ve seramik eğitimi ile kendini anlatabilir.Soyut düşünmeden gelen yolu çizgi renk leke ve seramik ile somutlaştırır. Bu yolla çocuk kendine ait bilinmezlerin ipuçlarını yakalamaya başlar. Kendini, yapmış olduğu resimler ve seramiklerle keşfe başlar. Resim ve seramik özellikle çocukların hayal gücünü yansıtır, özgüven kazanmasına neden olur. İnce motor kaslarının gelişmesi, yaratıcılığın, görsel algının, estetik beğeni düzeyinin gelişmesi ve sanat anlayışının başlangıcını oluşturur.

Biz UZMANLAR YUVA olarak 2-6 yaş gurubu için Görsel Sanatlar çalışmalarımız:

Yaş grubuna göre duyu havuzlarıyla başlayıp,mum boya ve pastel, sulu boya resim ağırlıklı olarak, kesme, yapıştırma, öykü anlatımı, kukla, maske yapımı ,renk bilgisi, düşünme, yeni fikirler bulma, tasarlama, soyuttan somuta aktarma, özen gösterme, yapılan işi tamamlama , çalışmanın sergilenmesi aşamaları ile uygulanmaktadır.

HAREKET EĞİTİMİ, AMACI VE YAKLAŞIMI

Okul öncesi dönemde çocuğun bedenin ve buna bağlı olan hareketlerin gelişimi çocukların bedensel gelişimlerinin somutlanarak, gözlenebildiği ,Büyükkas(lokomotor)becerileri Denge(stabilite)becerileri,Küçük kas(manipülatif) becerileri ve Ritmik etkinlikleri konu alarak ,çocukların hareket gelişimlerini destekleyici etkinlikler , oyunlar ve yönergelere uygun olarak hareket etmeleri ile fazla enerjisini yönlendirme , mekanda uygun konum alabilme, dayanıklılık ,esneklik, sürat , kuvvet, denge, beceri ve koordinasyon gibi fiziksel uygunlukları geliştirmeyi sağlamak programımızda yer almaktadır.

Aynı zamanda çocukların sadece hareket gelişimine değil, sosyal duygusal ,zihinsel gelişimine de katkıda bulunacaktır. Hareket eğitimimiz haftada bir gün programımızda yer almaktadır.Okul öncesi döneminde ,Çocuğun tüm gelişim özelliklerinin desteklenmesi onun sağlıklı bir birey olmasında en önemli etkenlerdendir. Bu dönemli beden ve buna bağlı hareketlerin gelişimleri ihmal edilmektedir.

Biz UZMANLAR YUVA olarak beden ve hareket gelişim evrelerine göre uygun olarak hazırlanmış hareket eğitimi programımız lokomasyon vücudumuzun zemindeki belirli bir noktadan bir başka yere doğru hareketi ile başlayarak denge ve kararlılık becerileri ile , küçük kas manipülatif becerileri ile devam ederek ritm etkinlikleri ile tamamlanmaktadır

AKIL OYUNLARI EĞİTİMİ, AMACI VE YAKLAŞIMI

Çocuklarımız başlangıçta farkındalık becerisini öğrenecekler daha sonra ayırt etme görsel algı becerileri üzerine yoğunlaşacaklar, grup içerisinde yer alarak sosyalleşecekler.Yaptıkları proje çalışmalarıyla grup ruhu kazanacaklar.Yapılan her etkinlikte aktif yardımlaşma ve birlikte hareket etme becerileri kazanacaklar

Biz UZMANLAR YUVA olarak; 4-5-6 yaş akıl oyunları müfredatı uygulanmaktadır.

Ayrıca çocuklarımızın görsel algı yeteneğini geliştirmek için ‘Equlibrio, Blockbodies, Shapy’ gibi akıl oyunlarından, ve matematikte ‘Meta-Forms, Q-Bitz’ gibi oyunlardan ‘Keva, Six, Mangala’ gibi akıl oyunları ile de çocuklarımızın düşünme becerileri ve problem çözme yeteneklerini geliştirmekteyiz.

MANDALA EĞİTİMİ, AMACI VE YAKLAŞIMI

Belirgin merkez noktası olan ,etrafına desenler ve şekiller yerleştirilmiş daire veya kare şeklindeki çalışmaların klasik müzik eşliğinde içten dışa veya dıştan içe doğru boyama tekniğidir.

mandala çalışmalarının akademik olarak okulöncesi ve ilköğretim çağındaki çocukların gelişimi üzerine etkileri

Günümüzde çocuklardan birçok şey bekleyerek onları çeşitli stres faktörleriyle karşı karşıya getiriyoruz.Klasik müzik eşliğinde boyanan mandala çalışmalarının çocukların daha sakin ve soğukkanlı,problemlerini daha kolay çözebildiği,grup çalışmalarında gruba daha kolay uyum sağlayabildikleri ve dinleme becerilerinin geliştiği

 • Yaratıcıklarını keşfetmeye ve uygulama yönelik çalışmalar yapmaya yönlendirdiği
 • Dikkat sürelerinin uzadığı
 • Farkındalığın arttığı ve çocuğun kendine verdiği değer ve özgüven duygularının geliştirdiği gözlenmiştir.


ÇOCUK YOGASI EĞİTİMİ,AMACI VE YAKLAŞIMI

Çocuk için yoga dersleri, çocuklara duruşlarla hayal güçlerini kullanmayı, doğru nefes almayı ve vücutlarını nasıl rahatlatabileceklerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Okul öncesi çocukların çok esnek vücutları vardır.Yoga ile bu esneklik korunabilir. Çok sayıdaki yoga duruşları, hazım problemine, uyku düzensizliğine veya eklem ve kas problemi çeken çocuklara yardımcı olabilir.

Bedensel faydaları Fiziksel gerilimi azaltır. Kasların rahatlamasını sağlar. Sinir sistemini rahatlatır. Uyumayı kolaylaştırır. Kan dolaşımına olumlu etkisi vardır.

Yoganın zihinsel yararları Zihni rahatlatır. Konsantrasyonu geliştirir. Olumlu düşünceyi geliştirir. Stres ve zihinsel gerilimi azaltır. Rahatlamayı sağlar. Hafızayı geliştirir.

Yoganın davranış ve duygulardaki etkileri Kendine güveni kazandırır. Duygularını ifade etmede olumlu gelişmeler olur. Hayal gücü ve yaratıcılığı gelişir. Birbirlerine karşı daha saygılı olmayı kendisini ve başkalarını olduğu gibi kabul etmeyi öğrenir. Kendileri dışındaki canlıların, doğanın farkındalığına varırlar.

Uzmanlar Yuva da Çocuk yoga çalışmalarında , çocuklara değişik yoga duruşları, nefes çalışmaları, rahatlama teknikleri ve yaratıcı imgelerini geliştirme, eğlenceli hikayeler aracılığı ile yapılır. Böylece eğlenerek yogadan yararlanırlar. Her bir hikaye çocuğun kendine olan öz saygısı ve güvenini geliştirmeye yarar. Rekabetsiz ve güvenli bir ortamda kendi kişiliklerini ve yaratıcılıklarını ifade etmelerini sağlar, farkındalık gelişir.

Eko Çalışmaları ve Eko-Okullar Programı

Okulumuz 15-10-2014 tarihinde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından Türkiye sorumluluğu yürütülen Uluslararası "Eko-Okullar Programı"na (Eco-Schools) üye olarak programa kabul edilmiştir.Program kapsamında 2014-2015 eğitim öğretim yılında ana konu olarak "çöp/ atık" konusu üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Bunun yanında “enerji” ve “su” konularıda işlenmiştir. Bilim dersinde yapılan deneylerle de öğrendiklerimizi farklı açıdan gözlemledik.Dönem boyunca yaptığımız çalışmaları yansıtan raporlarımızı TURÇEV’e (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) göndereceğiz..Bu yıl 2. yılımızdaki faaliyetlerimiz sonunda "Yeşil Bayrak" çevre ödülünü kazanmayı da amaçlamaktayız. "Yeşil Bayrak" ödülünü 2 yıl boyunca okulumuzda dalgalandırıp daha sonra çalışmalarımızın devamı ile bunu sürekli hale getirmeyi umuyoruz.Eko-Okullar Programında yer almamızı sağlayan temel hedeflerimiz; öğrencilerimizin, velilerimizin ve yakın çevrenin çevreye duyarlılığını arttırmak, çevreci davranışları alışkanlık olarak benimsetebilmek, doğal kaynakları koruma bilincini yerleştirebilmektir

MODERN DANS EĞİTİMİ, AMACI VE YAKLAŞIMI

Derslerimiz, çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren dans sevgisini aşılamayı hedefler. Dans programımızı özel yapan sanat, müzik, egzersiz ve hareketlerin bir sentezi olmasıdır. Derslerimiz, çocuklarımızın eğlenirken küçük ve büyük motor hareketlerini geliştirmelerini sağlar. Çocuklarımız derslerde, şarkılar, hikayeler ve yaratıcı hareketleri öğrenirlerken, vücutlarını kontrol etmeyi, güvenliği, katılımcılığı ve paylaşmayı anlar ve uygularlar.

Tercihe ve isteğe göre ücretli branş etkinliği; Bale eğitimi

Bale eğitimi hafta içi Perşembe günü öğleden sonra yeni hazırlanan aynalı ve barlı bale salonumuzda yapılmaktadır.

UZMANLAR YUVA

Daha detaylı bilgi için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz;

Atölyelerimiz Atölyelerimiz
Detaylar
Branş Eğitimlerimiz Branş Eğitimlerimiz
Detaylar
Eğitim Programlarımız Eğitim Programlarımız
Detaylar
İngilizce Eğitimi İngilizce Eğitimi
Anaokulu’nda İngilizce çok önemli bir rol oynar çünkü birçok öğrenci İngilizce ile ilk defa anaokulunda karşılaşır.
Detaylar
Günlük Yaşam Günlük Yaşam
Detaylar