Atölyelerimiz

Bilişsel Gelişim Atölyesi

”DÜŞÜNÜYORUM… ÖĞRENIYORUM… HATIRLIYORUM…”

Bilişsel beceriler temel olarak öğrenmek, hatırlamak, düşünmek ve mantık yürütmekten oluşur ve dünyayla iletişim kurmamızı bu beceriler sağlar. Çocuklar öğrenmekten hoşlanırlar ve uygun ortam sağlandığında kolaylıkla öğrenirler, ancak gerekli uyarım olmadığında ilgilerini kaybederler.

ÇOCUKLAR NASIL ÖĞRENIRLER…

BILIŞSEL GELIŞIMIN TEMEL ILKELERI;
Kanıksamak
Tahmin etmeyi öğrenmek
Eylemin sonuçlarını keşfetmek
Öğrenebileceğini öğrenmek
Taklit etmek
Alıştırma yapmak… tekrar tekrar denemek…

BILIŞSEL GELIŞIM ATÖLYESI içeriğinde MATEMATIK, DIL (Okuma-Yazma için ön hazırlıklar), FEN ve DOĞA çalışmalarını kapsar.

Bulunduğu yaşın gelişimsel özellikleri dikkate alınarak, öğrenmeye merak uyandıran özel eğitim materyalleri ve okulöncesi eğitim alanında dünyada kanıtlanmış tüm eğitim sistemlerinin kullandığı uluslararası araçlarla hazırlanmış bilişsel atölyede yer alan matematik oyunları (sayılar, örüntü oluşturma, eşleştirme yapma, renk ve şekiller) dikkat ve hafızasını güçlendiren oyunlar (hafıza oyunu, domino, lotto, puzzle) ve kavramsal gelişimi destekleyen uygulamalar çocuğunuzun düşünsel becerilerinin gelişimini zenginleştirir.

Fiziksel Gelişim Atölyesi

“HAREKET ETMEYI ÖĞRENMEK”

Hareket etmenin önemi;
Hareket etmek, çocuğunuza pek çok beceri kazandırmanın yanı sıra, onun mekan bilinci oluşturmasını ve sosyal ilişkiler kurmasını sağlar.
Çocuklar hareket ederek mesafe ve yön kavramını anlayabilirler. Çocuğunuz varmak istediği yerin önündeki engelleri en iyi nasıl aşacağını keşfederek ya da giriş kapısının önünden mutfağa giderken izlemiş olduğu yolu aklından geçirerek yön kavramını edinir.
Mekâna ilişkin becerileri geliştirmek zaman alır. Çocuğunuz bu becerileri, izleyeceği yolu önceden planlayarak, kestirme yollar bularak, bir yap-bozun parçalarını yerleştirerek, oyuncakları kullanarak bir şey inşa ederek ya da ortalıkta koşup durarak edindiği deneyimlerle geliştirir. Gündelik hayatında bisikletini dar bir yoldan geçirmeyi denerken, oyundaki ebeyi nasıl yakalayacağını hesaplarken ya da yakalayabileceği en yakındaki topu bulmaya çalışırken de mekan bilincini geliştirir.
Okulöncesi yıllarda yaşadığı fiziksel gelişim, çocuğun değişik hızlarda yürüyebilme ve çömelmiş durumdayken bir yere tutunmadan ayağa kalkabilme gibi beceriler kazanmasını sağlar. Bu becerilerin temelinde, denge becerisinin kusursuzlaşması, hareketlerin esnekleşmesi ile değişik zeminlerde yürüme, hızlanma, aniden durma ya da koşmaya başlayabilmesidir. Bu dönemde çocuğun gelişiminde başrol oynayan özellikler, aniden yön değiştirebilmesi, durabilmesi ya da koşmaya başlayabilmesidir. Çocuklar oradan oraya koşarken, eğilip doğrulurken denge ve eşgüdüm becerileri gelişir.
Fiziksel Gelişim Atölyesi’nde bulunan tırmanma merdivenine tırmanmak, denge tahtasının üzerinde yürümek, bisiklete binmek, trambolinden atlamak, spor minderlerinde yuvarlanmak gibi etkinliklerin tümü, çocuğun denge sağlama becerisini geliştirir.

Sanat Atölyesi

”BAK, BEN NE YAPTIM….

Çocuğun ilk resimleri, pastel boyayı kağıda basılı tutarak çizdiği yuvarlak karalamalardan oluşur. Bir süre sonra ise boyayı tutan elini kağıttan kaldırmayı, yuvarlakların yanı sıra düz çizgiler ve noktalar yapmayı da öğrenir. Resim yapmanın bir çocuğa sadece kalem kullanma becerisi kazandırması bile, onun temel eğitiminde önemli bir adımdır. Erken yaşta resim yapmaya başlamak, çocuğa el ve bilek hareketlerini denetlemeyi öğretir, aynı zamanda O'na bir şeyler yaratabileceği duygusunu aşılar.

Resim yapmak ve boyamak, oyun hamurları-kil ile oynamak, yapıştırmak, kesmek, katlamak, tutkallamak, baskı yapmak ve monte etmek;

*farklı malzemeler kullanarak hayal dünyasını ve yaratıcılığını ortaya çıkarmasına yardımcı olur.
*özgüvenini besler.
*sözel iletişim becerisini zenginleştirir.
*çocuğunuzun dünyaya ilişkin düşüncelerini yansıtan ipuçlarını çıkarır…
*makas kullanımını,
*sabırla çalışması gerektiğini, 
*parmaklarını ve ellerini kullanma becerisini,
*el-göz koordinasyonunu, 
*dokunma duyusunun gelişimini,
*hareketlerini denetlemeyi,

SUNAR…

Drama Atölyesi

“KENDİMİ İFADE EDİYORUM…”

DRAMA ATÖLYESİ içeriğinde; DANS, HAREKET, DUYGUSAL ve SOSYAL BECERİLER ile ilgili becerileri kapsar.

Çocukların sözcük dağarcığı okulöncesi çağında büyük bir hızla gelişir.

Yumuşak oyuncaklar ve bebekler, oyun arkadaşları olmalarının yanı sıra, konuşamasalar da çocuğunuzun konuşma alıştırmaları yapmasına ve dil becerilerini geliştirmesine yardımcı olan ideal seyirci ve dinleyicilerdir. Çocuklar en çok oyuncak bebekleri ile konuşurlar çünkü onlarla oynarken yetişkin hareketlerini taklit ederler. Böylelikle sözcük dağarcıkları gelişir, bir konuşmada söz almayı ve vermeyi öğrenirler.

ATÖLYE'mizde yumuşak oyuncaklar ve bebeklerin yanı sıra farklı kostümler, tüller, kukla sahnesi kullanılarak yapılan kukla masal anlatımları çocuklarımızın hayal dünyalarının zenginleşmesinde ve ifade etme becerilerinin gelişmesinde önemli rol oynar…

Ayrıca konuşma, dinleme, sözcük dağarcığını genişletmek için tasarlanmış hikaye kitapları, masal kasetleri, evcilik oyuncakları, video kasetleri de çocukların gelişimlerine destek olmaktadır.

Farklı müzik aletlerinin yer aldığı MÜZIK ATÖLYE' mizde ritm, dans, birlikte bir şeyler yaratma duygusunu yaşama, dinleme yeteneğinin gelişimine yardımcı olma, ses tonlarını öğrenme, ritme uygun hareket edebilme gibi becerilerin zenginleşmesi sağlanır…

Sosyal-Duygusal Gelişim ve Oyun Atölyesi

“SOSYAL OLMAYI ÖĞRENMEK…”

Oyun, çocuğun öğrenmesine, hayal gücünü geliştirmesine ve enerjisini boşaltabilmesine yarayan keyifli bir etkinliktir. Oyun oynayan çocuk, arkadaşları ile birlikte olurken, aynı zamanda toplumda uyması gereken kuralları, uyumlu olmayı, girişkenliği, sorunlarını çözmeyi öğrenir.

Çocuklar iki yaşına gelene dek, birbirlerini çok iyi tanımadıkları sürece beraber oynayamazlar. Iki yaşından sonra çocuklar birbirleriyle iletişim kurmaya ve oynamaya başlar. Başlangıçta oyunları basittir. Bu dönemlerde birbirlerine karşı daha az hoşgörülüdürler. Oyuncaklarını paylaşmaktan hoşlanmayabilirler ve kendilerinden alınan bir oyuncağı ısrarla geri isteyebilirler. Birbirlerine vurabilir, tekme atabilir, ısırabilirler. Bütün bunlar insan ilişkilerinin kurallarını öğrenme aşamalarıdır.

Başlangıçta çocuklar arkadaşları arasında seçim yapmazlar. Yan yana oynamaktan hoşnutturlar ve başka bir çocuğun aralarına katılmasına itiraz etmezler. Zamanla arkadaş seçmeye başlarlar, ancak bu arkadaşlıkta geçici olabilir. Yuvada iki-üç yaşındaki çocuklar, geniş gruplar halinde oturup arkadaşları ile aynı şeyleri yapmaktan zevk alırlar. Oynanan oyunlardaki roller daha çeşitli ve ayrıntılı bir hale geldikçe bu gruplar da küçülmeye başlar.

Biz de bu atölyemizde bireysel oyun oynama ihtiyaçlarını karşılamakla beraber, bir arada olmanın getirdiği sosyalleşme ve arkadaş edinme sürecini, atölyemizde bulunan ve çocuğun tek başına uzun bir zaman geçirmesini sağlayacak özel oyuncaklarla desteklemeyi amaçlamaktayız… Bütün atölyelerimizde sosyal-duygusal gelişim alanına yönelik süreçler yer almaktadır.

Daha detaylı bilgi için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz;

Atölyelerimiz Atölyelerimiz
Detaylar
Branş Eğitimlerimiz Branş Eğitimlerimiz
Detaylar
Eğitim Programlarımız Eğitim Programlarımız
Detaylar
İngilizce Eğitimi İngilizce Eğitimi
Anaokulu’nda İngilizce çok önemli bir rol oynar çünkü birçok öğrenci İngilizce ile ilk defa anaokulunda karşılaşır.
Detaylar
Günlük Yaşam Günlük Yaşam
Detaylar